Přístup do produkčního prostředí

API plán

API plán služeb přiřazených k aplikaci určuje, zda API požadavky půjdou na sandbox či na produkční systém. Počáteční API plán nově vytvořené aplikace umožňuje přístup do sandboxu. Pro přístup na produkční prostředí je nutné zažádat o změnu API plánu na "Production Plan".
 
Chcete-li mít možnost volat jak sandbox, tak produkční systém, můžete si vytvořit dvě aplikace: jednu s API přiřazeným sandboxovým API plánem a druhou s produkčním plánem. Pak pomocí API klíče budete určovat cílový systém.
 
 

Změna API plánu

V sekci Aplikace si vyberte aplikaci, u které chcete API plán změnit a vyberte ikonku pro úpravy:
Změna API Plánu
 

 

Zvolte "Production Plan" v políčku Požadavek na změnu:
Změna API plánu
 
 
URI pro produkční i sandbox endpointy jsou shodná.