Přístup do sandbox prostředí

Pro volání vystavených služeb je potřeba vytvořit aplikaci. K té se vytvoří API klíč, který je nutné uvádět při volání API.
Prvotní nastavení aplikace (API plán služeb v ní) Vám umožní přístup na sandboxové prostředí služeb.
 
Pomocí API klíče, který uvádíte při volání služeb, systém pozná, o kterou aplikaci se jedná. API plán jejích služeb určuje, zda API požadavky půjdou na sandbox či na produkční systém. Chcete-li mít možnost volat jak sandbox, tak produkční systém, můžete si vytvořit dvě aplikace: jednu s API přiřazeným sandboxovým API plánem a druhou s produkčním plánem. Pak pomocí API klíče budete určovat cílový systém.
 

Přidání aplikace

Přidání aplikace je základním předpokladem pro získání API klíče.
 
Na záložce Aplikace stačí klepnout na tlačítko "Přidat aplikaci":
Přidání aplikace
 
 

Aplikace

Vyberte typ platformy pro Vaši aplikaci. To Vám umožní v reportech na portálu monitorovat využávání aplikace dle zvolené platformy.
Zvolte služby či jejich seskupení, která chcete z aplikace využívat a potvrďte, že souhlasíte s jejich EULA.
Třetí záložku Autorizace není nutné pro momentálně dostupné služby vyplňovat.